Durchsuchen nach
Tag: in sách

Kinh nghiệm của tôi sau một năm làm tác giả

Kinh nghiệm của tôi sau một năm làm tác giả

Tại sao bạn muốn viết sách? Tại sao bạn chọn chuyện dân gian? Tại sao bạn lại quyết định xuất bản sách song ngữ? … Đây là một số câu hỏi mà bạn bè đã hỏi tôi, khi tôi kể về dự án xuất bản sách của mình. Dưới đây tôi xin kể lại xuất xứ của ý tưởng và dự án xuất bản này đã hành trình như thế nào. Nhà chúng tôi có rất nhiều sách, trong đó có nhiều sách tiếng Việt. Đã rất…

Weiterlesen Weiterlesen